Amatori që e la me gojë hapur Messin e Thierry Henry me këtë super gol !

  Nuk është si Lionel Messi , por me këtë super gol la me gojë hapur Messin e Henryn.Një amator, i cili punon në sektorin e financës, deshi të tregojnë në një ndeshje bamirësie talentin e tij, pasi ai shënoi me një goditje spektakolare, me një top nga legjenda Henry.Matt Eliason ishte më i mirë në fitoren 9-6 Messi & Shokët ‘mbi pjesën tjetër e ekipit Botërorë, në të cilen ishte pjesë legjenda e Arsenalit Thierry Henry. Me post ndi qni  vi de one.
video It is not as Lionel Messi, but with this super goal Messi left with open mouth of Henryn.Një amateur, who works in finance, loved the show in a charity match his talent, as he scored a spectacular blow, with a ball Henry.Matt legend Eliasson was better in 9-6 victory Messi & Friends "on the rest of the World team, which was part of the Arsenal legend Thierry Henry